Dolina Pilicy


Kemping nad Pilicą położony jest w samym sercu Doliny Pilicy – jednego z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym fragmentów Mazowsza.

Zaledwie kilkadziesiąt kilometrów na południe od wielkiej aglomeracji warszawskiej rozciąga się malownicza kraina, w której każdy może znaleźć coś ciekawego. Pilica jest zaliczana do największych rzek w Polsce i jest największym lewobrzeżnym dopływem Wisły o długości 342 km. Swój bieg rozpoczyna ze źródlisk we wsi Wola Kocikowa w pobliżu miasta Pilica na wysokości 350 m n.p.m. Do Wisły uchodzi na lewym brzegu miejscowości Pilica w pobliżu wsi Mniszew na wysokości 93 m n.p.m. w południowej części województwa mazowieckiego (byłe województwo radomskie). Rzeka meandruje wśród skał, piasków, bagien, rozległych łąk i lasów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, następnie Wyżyny Małopolskiej i Niziny Mazowieckiej.

Zlewnia rzeki Pilicy położona jest w obrębie dwóch wielkich jednostek geologiczno-fizjograficznych Polski tj. Wyżyn Polskich i Niżu Środkowoeuropejskiego. Bierze ona początek w obrębie Wyżyny Śląsko-Krakowskiej w obszarze Płaskowyżu Częstochowskiego, a jej dopływy źródliskowe w obszarze Wyżyny Miechowskiej. Rzeka płynie ku północy przez Nieckę Włoszczowską i Równinę Nadpilicką, stanowiąc zachodnie skrzydło Niecki Nidziańskiej, po czym wkracza w obręb północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, płynąc przez teren południowej części Wyżyny Kieleckiej, tj. przez Grzbiet Przedborski, następnie pomiędzy Wzgórzami Opoczyńskimi i Równiną Piotrkowską oraz Wysoczyzną Rawską, częściami Niziny Południowo i Północno Mazowieckiej, następnie przez Dolinę Dolnej Pilicy, aby zakończyć swój bieg w Dolinie Środkowej Wisły.

Meandrujące po dnie swojej pradoliny koryto Pilicy wytworzyło równej wielkości łagodne zakola, zakręcające niekiedy nawet o 180 stopni. Ponieważ spadek podłużny doliny pomiędzy Tomaszowem a Warką wynosi przeciętnie 4 do 5 metrów na 1 km, rzeka wytworzyła szereg starorzeczy, a w samym korycie powstało wiele pokrytych roślinnością wysp. Zbocza doliny porozcinane są często przez wąwozy, parowy i suche dolinki, co podnosi dodatkowo walory omawianego terenu.

Występują tu najcenniejsze obszary wodno-błotne, tj. tereny bagien, błot i torfowisk oraz zbiorniki wodne z roślinnością towarzyszącą. Tereny te są szczególnie przydatne dla bytowania ptactwa wodnego oraz posiadają ogromne znaczenie dla utrzymania różnorodności genetycznej regionu i kraju z uwagi na specyfikę flory oraz fauny. Wyjątkowo bogata rzeźba całego obszaru doliny wraz ze zmieniającą się równocześnie ekspozycją makro i mikro form morfologicznych sprawiają, że wszędzie można się spotkać z dużą różnorodnością mikroklimatów.

WSPANIAŁA PRZYRODA

Puszcza Stromecka – idealna na wyprawy piesze, konne lub rowerowe, grzybobranie, wyprawy na jagody itp.
Rzeka Pilica – czysta woda, piaszczyste brzegi – wspaniała zarówno dla kajakarzy, wędkarzy, jak i amatorów pływania lub opalania.

CIEKAWE PAMIĄTKI HISTORYCZNE

Barokowy Kościół i Klasztor Pofranciszkański w Warce mieszczący m.in. groby książąt mazowieckich.
Zabytkowy cmentarz gdzie znajduje się grób Piotra Wysockiego, bohatera „Nocy Listopadowej”.
XVII-wieczny Pałac Pułaskich na Winiarach mieszczący muzeum biograficzne K. Pułaskiego, otoczony pięknym parkiem krajobrazowym z XVIII wieku.
Ruiny gotyckiego zamku w Czersku.

UNIKALNE OBIEKTY

Browar w Warce – wspaniały przykład połączenia tradycji z nowoczesnością.
Największy w Europie zespół sadów owocowych.